Welkom

 

Op deze website wordt u ge├»nformeerd over de werkzaamheden van de Wmo-adviesraad Leiderdorp en de ontwikkelingen aangaande de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die sinds 1 januari 2007 van kracht is en per 1 januari 2015 is herzien.

Het doel van de Wmo is dat alle burgers in staat worden gesteld om volwaardig mee te kunnen doen (participeren) in de samenleving, in het bijzonder personen met lichamelijke of verstandelijke functiebeperkingen, chronisch zieken, personen met psychische of psychosociale aandoeningen en mantelzorgers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale Wmo-beleid en de uitvoering ervan.

 

De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan die het College van B&W en de gemeenteraad van Leiderdorp gevraagd en ongevraagd adviseert over de uitvoering van de Wmo. De leden van de Wmo-adviesraad zijn allen inwoners van Leiderdorp en hebben kennis van en affiniteit met de Wmo en bijbehorende doelgroepen.

Doe met ons mee! Wij vernemen graag ook uw suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg en/of welzijn. Of als er onderwerpen zijn waarvan u vindt dat de Wmo-adviesraad extra aandacht aan moet besteden, laat het ons weten!