Wmo-adviesraad

Leiderdorp

Verslagen

De Wmo-adviesraad Leiderdorp vergadert iedere derde vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp (met uitzondering van de zomermaanden en december). Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom!

U kunt zich aanmelden via: voorzitter@wmoadviesraadleiderdorp.nl

Vergaderschema 2019

Datum

Tijd

Locatie

16 januari   2019

15.00 uur

Gemeentehuis  Leiderdorp

20 februari 2019

15.00 uur

Gemeentehuis  Leiderdorp

20 maart 2019

15.00 uur

Gemeentehuis  Leiderdorp

17 april 2019

15.00 uur

Gemeentehuis Leiderdorp

15 mei  2019

15.00 uur

Gemeentehuis Leiderdorp

19 juni  2019

15.00 uur

Gemeentehuis Leiderdorp

Juli en  aug

Zomerreces

 

 

Incluzio overleg

Datum

Tijd

Locatie

21 februari 2019

13.00 uur

Gemeentehuis Leiderdorp

20 juni 2019

13.00 uur

Kantoor Incluzio

26 september 2019

13.00 uur

Kantoor Incluzio

12 december 2019

13.00 uur

Kantoor Incluzio


  

20192018